Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste (GDPR 25.5.2018)

Voidaksemme palvella sinua verkossa ja myymälöissämme, meidän on tarpeen kerätä, käsitellä ja säilyttää joitakin sinua koskevia henkilötietoja.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

1. Yleistä

Paapero Ky (Y-tunnus 0793807-7) käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palvelujamme tai verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • asiakassuhteen hoito ja asiakasviestintä
  • asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
  • asiakkaiden segmentointi personoitujen sisältöjen tarjoamiseksi tuotteissa ja palveluissa
  • asiakas-, mielipide- ja markkinatutkimukset
  • liiketoimintamme kehittäminen
  • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
  • suoramarkkinointi

Emme käytä henkilötietojasi sähköpostitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin ilman nimenomaista suostumustasi. Voit myös milloin tahansa perua sähköpostimarkkinointia varten antamasi suostumuksen klikkaamalla uutiskirjeen yhteydessä olevaa 'peru tilaus' -painiketta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (kaikki suoramarkkinointi).

3. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja tai niihin rinnastettavissa olevia tietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen sekä verkkosivustojemme ja -palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös manuaalisesti, esimerkiksi puhelimitse, myymälöissä, myyntipisteissä tai messuilla tapahtuvan asiakaspalvelun tai myynnin yhteydessä silloin, kun katsomme sen tarpeelliseksi kappaleessa 2 esitettyihin käyttötarkoituksiin liittyen.

Keräämme sinulta suurimman osan asiakastiedoista liittyessäsi Paapero-klubiin tai tehdessäsi ostoksia verkkokaupassamme. Alla on eritelty eri käyttäjäryhmiltä keräämme tiedot.

Keräämme asiakasohjelmamme rekisteröityneiltä jäseniltä (Paapero-klubi) ja verkkokauppamme rekisteröitymättömiltä asiakkailta asiakastietoja, kuten:

• Etu- ja sukunimi • Yhteystiedot • Ostoihin ja reklamaatioihin liittyvät tiedot

• Sähköposti- ja suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Asiakasohjelmamme (Paapero-klubi) rekisteröityneiltä jäseniltä keräämme lisäksi seuraavat tiedot:

• Paapero-klubin jäsenyyden alkamisajankohta (päivämäärä) • Viimeisimmän asiakastilille kirjautumisen ajankohta (päivämäärä)

Jälleenmyyjiltämme keräämme seuraavat tiedot:

• Yrityksen Y-tunnus • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi • Yhteys- ja laskutustiedot

• Ostoihin ja reklamaatioihin liittyvät tiedot

• Sähköposti- ja suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

• Rekisteröitymispäivämäärä ja viimeinen kirjautumispäivämäärä

Jos otat yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme Chat-palvelun kautta, saatamme käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

• Etu- ja sukunimi • Yhteystiedot • IP-osoite • Sinun ja asiakaspalvelumme välinen viestintä • Muut yhteydenoton yhteydessä antamasi tiedot

Keräämme kaikilta verkkosivustomme käyttäjiltä myös teknisiä tietoja, kuten:

• IP-osoite

• Käyttöjärjestelmä ja laite

• Verkkosivustollamme etsityt tuotteet, verkkosivustomme sivuhistoria ja muut mahdolliset analytiikkatiedot

Jos vierailet verkkosivustollamme kirjautumatta asiakastilillesi, sinulta kerättävää teknistä tietoa ei voida yhdistää yhteystietoihisi tai henkilöllisyyteesi. Tekniset tiedot, kuten käyttöjärjestelmä ja käyttämäsi laitteen tyyppi, voidaan kuitenkin yhdistää IP-osoitteeseesi, jolloin myös nämä tiedot rinnastetaan tietosuojan kannalta henkilötietoihin, vaikka niiden avulla ei voida selvittää vierailijan henkilöllisyyttä.

Itse toimittamiesi tietojen lisäksi keräämme verkkosivuistoillamme ja -palveluissamme tietoa evästeiden avulla sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointia ja kehittämistä sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamista varten. Evästeiden käytöstä voit lukea lisää 'evästeet'-sivultamme.

Lisäksi voimme kerätä tietoja yritysasiakkaistamme julkisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysrekisteristä sekä muilta yrityspäättäjätietoja toimittavilta tahoilta. Näistä lähteistä keräämämme tiedot sisältävät yritystietoja sekä yritysten päättäjien yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Jotta asiakasrekisterimme olisi ajan tasalla, saatamme päivittää yhteystietojasi hyödyntäen julkisia lähteitä, päivityspalveluja tai ostosten yhteydessä antamiasi tietoja.

4. Millä perusteilla henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja usealla lain edellyttämällä perusteella. Oheisesta taulukosta näet henkilötietojemme käsittelyn oikeusperusteet ja esimerkkejä käsittelytoimista.

Oikeusperuste Esimerkki tietojen käsittelytoimista
Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet Käsittelemme asiakkaidemme tietoja kaikkia kohdassa 2 mainittuja käyttötarkoituksia varten sopimussuhteeseen perustuen.
Lakisääteinen velvoite Säilytämme ja käsittelemme asiakastietoja kirjanpitoamme varten kirjanpitolain mukaisesti.
Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut Mikäli meillä ei ole sopimussuhdetta sinuun, käsittelemme tietojasi
oikeutettuun etuun perustuen. Tällaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi
asiakaspalvelu ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen,
verkkosivustojemme kävijäseuranta ja kehittäminen. Yritysten edustajien henkilötietojen käsittely
markkinointitarkoituksissa perustuu myös oikeutettuun etuun.
Suostumus
Tilatessasi yksityishenkilönä uutiskirjeen sivuiltamme,
käsittelemme tietojasi suostumukseesi perustuen. Pyydämme suostumuksesi
suoramarkkinointiin tietojen keräämisen yhteydessä.

5. Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Tietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Käytämme verkkokauppatoiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tuottamia palveluita ja tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn sekä maksunvälitykseen. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.

Luovutamme tietoja verkkokauppapalvelun tuottamisen mahdollistamiseksi markkinointi-, maksunvälitys-, kuljetusalalla toimiville yhteistyökumppaneillemme vain siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi.

Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

6. Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli 50 kuukautta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

7. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhominen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

8. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaisin periaattein, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

9. Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

Lue lisää evästeiden käytöstä ›

10. Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

REKISTERÖIDYN OIKEUS
MITÄ SE TARKOITTAA?
Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin
tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit myös
kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin koska tahansa jokaisesta
markkinointitarkoituksessa lähettämässämme sähköpostiviestistä löytyvää
"Peru tilaus" -linkkiä klikkaamalla
Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua
koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia
henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä
tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten tai vanhentuneiden taikka muuten puutteellisten tietojen korjaamista.
Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien tietojen poistamista
esimerkiksi jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne
on kerätty tai jos perut suostumuksesi, jonka perusteella olemme
tietojasi käsitelleet.
Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin
koska tahansa klikkaamalla sähköpostiviestiemme lopusta löytyvää "Poistu
postituslistalta"-linkkiä tai ilmoittamalla asiasta
asiakaspalveluumme. Jos asiakkaanamme kiellät tietojesi käytön
suoramarkkinointiin, lähetämme sinulle vain asiakassuhteen hoitoon
tarpeellisia viestejä.
Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun
etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa
sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka
käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan,
että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan
sinua.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme
henkilötietojesi käsittelyä. Esimerkiksi jos tiedot ovat mielestäsi
väärin, jolloin voimme rajoittaa käsittelyä tietojen
paikkaansapitävyyden tarkistamisen ajaksi tai jos käsittely on
mielestäsi lainvastaista, etkä halua tietojasi poistettavan.
Oikeus saada tiedot siirretyksi
Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai
sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti
toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa, yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle, jos se on teknisesti mahdollista.
Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä ja profilointia
Emme suorita rekisteröityjen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvaa
profilointia tai automaattiseen päätöksentekoon johtavaa tietojen
käsittelyä.

11. Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen paapero@paapero.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät tämän dokumentin lopusta. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli yhteydenottosi koskee omien henkilötietojesi käsittelyä. 

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun sivuilta.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Päivitämme tietosuojaselosteen sisältöä toimintamme kehittyessä ja/tai lainsaadännön muuttuessa, tai mikäli tietosuojaselosteessa ilmenee sellaisia puutteita tai virheitä jotka edellyttävät korjauksia, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Löydät tietosuojaselosteen viimeisimmän päivityspäivämäärän tämän dokumentin alusta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen pyritään ilmoittamaan rekisteröidyille ehtojen päivityksen yhteydessä.

13. Miten voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Helpoiten otat meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen paapero@paapero.fi.

Paapero Ky
Kirkkokatu 8
98120 KEMIJÄRVI
FINLAND
paapero@paapero.fi
+358 040-511 7856

Suosituimmat haut

Ostoskorisi on tyhjä

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi evästeasetuksia. Tutustu myös tietosuojaselosteeseemme.

Sulje tämä ilmoitus